Zakres usług KZP obejmował kompleksowe doradztwo prawne w zakresie struktury transakcji, przygotowania dokumentu podsumowującego, korespondencji oraz dostarczania niezbędnych dokumentów oraz wyjaśnień brytyjskim organom nadzoru, jak również negocjowanie umów oraz opinii prawnych dla Euroclear oraz Capita IRG Trustees Limited.

Proces technicznego dual listingu był wspólnie opracowany, zarządzany i koordynowany na każdym etapie przez kancelarie prawne Kochański Zięba i Partnerzy (Polska) i Pinsent Masons (UK) oraz ProPrimo Consultants.

Projekt z ramienia kancelarii prowadził parter Szymon Gałkowski.

PS