Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że z danych zgromadzonych w resorcie oraz informacji przekazywanych przez organizacje pozarządowe wynika, że w wielu przypadkach złe warunki ekonomiczne i bytowe były jedyną podstawą orzeczeń o umieszczeniu małoletniego poza rodziną biologiczną.

"Taka sytuacja stoi w sprzeczności z art. 18 konstytucji, z którego wynika, że państwo ma obowiązek opieki i ochrony zarówno nad samą rodziną, jak i rodzicielstwem" - czytamy w komunikacie resortu.

Projekt nowelizacji został przygotowany przez Zespół ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego, którego pracami kieruje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Patryk Jaki.

PS/źródło: MS