Łącznie w biurach Dentons na całym świecie na stanowiska partnerów awansowało 47 prawników, z czego ponad połowę stanowią kobiety.

Aleksandra Minkowicz-Flanek

Aleksandra Minkowicz-Flanek

źródło: Materiały Prasowe

Aleksandra Minkowicz-Flanek kieruje zespołem prawa pracy w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy, a także prawa korporacyjnego.

Michał Jochemczak

Michał Jochemczak

źródło: Materiały Prasowe

Michał Jochemczak kieruje praktyką postępowań arbitrażowych warszawskiego biura kancelarii Dentons. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych zarówno przed sądami arbitrażowymi, jak i powszechnymi.

Tomasz Janas

Tomasz Janas

źródło: Materiały Prasowe

Tomasz Janas jest członkiem zespołu energetyki i zasobów naturalnych w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz klientów infrastrukturalnych, działających głównie w sektorze energetycznym.

PS