Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą, w sądach powszechnych przeciętny nominalny wzrost miesięcznego wynagrodzenia w przeliczeniu na 1 etat dla asystentów sędziów, urzędników i pozostałych pracowników wyniesie 350 zł. W przypadku kuratorów zawodowych będzie to kwota 315 zł.

Pensje wzrosną także pracownikom służby więziennej. Dla jej funkcjonariuszy zostanie podniesiona wielokrotność kwoty bazowej do 3,01 (obecnie wartość ta wynosi 2,87). Spowoduje to wzrost przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy o 197 zł. Dla pracowników cywilnych więziennictwa zaplanowano z kolei 6 proc. wzrost wydatków na wynagrodzenia i przeciętny wzrost miesięcznego wynagrodzenia o 205 zł.