Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 22-27 lutego.

Rejenci będą udzielać bezpłatnych informacji osobom pokrzywdzonym przestępstwem w czasie dyżurów osobistych i telefonicznych we własnych kancelariach, jak również w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach.

Adresy tych punktów będą dostępne na www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to akcja organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 2000 r. Co roku, oprócz notariuszy, uczestniczą w niej adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, kuratorzy sądowi i komornicy oraz funkcjonariusze Policji. Nie inaczej będzie w tym roku.

PS/źródło: KRN