Tomasz Rysiak rozpoczął karierę zawodową w 2005 r. w dziale podatkowym firmy doradczej Ernst & Young, gdzie zajmował się zagadnieniami z zakresu podatku VAT. W warszawskim biurze Magnusson pracuje od 2007 r.

Podatki, restrukturyzacja oraz fuzje i przejęcia to główne elementy praktyki Tomasza Rysiaka. Doradza on m.in. firmom notowanym na giełdach NYSE i NASDAQ oraz na warszawskiej GPW.

Istotną częścią praktyki Tomasza Rysiaka jest doradztwo w ramach projektów międzynarodowych. Koordynuje on świadczenie pomocy prawnej dla inwestorów zagranicznych w takich krajach jak Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Rosja czy Ukraina.

Tomasz Rysiak jest radcą prawnym. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

PS