Paweł Kułak przez niemal szesnaście lat był związany z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przez ostatnich osiem lat pełnił funkcję radcy prezesa w departamencie ochrony konkurencji UOKiK.

W latach 2003 - 2006 kierował wydziałem polityki konkurencji w departamencie analiz rynku UOKiK, gdzie opracowywał propozycje zmian do polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przygotowywał również raporty na temat ograniczeń konkurencji w wybranych sektorach polskiego rynku.

Z ramienia UOKiK współpracował też z Komisją Europejską.

PS