Paweł Zalewski / Media

Zbigniew Kozłowski jest adwokatem kierującym zespołem prawa ochrony środowiska kancelarii CMS, z którą jest związany od 2007 roku. Doradza w kwestiach dotyczących m.in. emisji przemysłowych, handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, ocen oddziaływania na środowisko, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz zanieczyszczeń środowiska. Przez analityków Chambers & Partners został uznany za „notable practicioner” z pozycją w Band 2, a jego zespół uplasował się w kategorii Band 1, którą utrzymuje nieprzerwanie od początku istnienia odrębnej klasyfikacji „Environment” w rankingu Chambers & Partners. Zbigniew Kozłowski został również jednym z laureatów konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015” organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

Agnieszka Kuźma / Media

Paweł Zalewski – lider zespołu energetyki odnawialnej. Specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów działających w tej gałęzi branży energetycznej. Doradzał w sprawach związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem węglowodorów, w szczególności w kwestiach regulacyjnych oraz administracyjnych, w kontekście uzyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do prowadzenia tego typu działalności. Do jego doświadczeń należą także transakcje M&A - przygotowywał oraz negocjował umowy fuzji i przejęć dla znaczących projektów energetyki wiatrowej. Posiada również wieloletnie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi inwestycji wiatrowych. W ramach CMS pracuje od 2009 r.

Agnieszka Kuźma jest adwokatem w departamencie nieruchomości i budownictwa CMS, z którym jest związana od maja 2006 r. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i budownictwa, kompleksowo doradzając polskim i zagranicznym klientom przede wszystkim w transakcjach nabycia i zbycia nieruchomości, a także leasingu zwrotnego. Doradza również przy pozyskaniu finansowania i refinansowania dla transakcji i projektów nieruchomościowych, przygotowuje i negocjuje kontrakty stanowiące część procesów budowlanych i inwestycyjnych (umowy o prace projektowe, umowy o generalne wykonawstwo, umowy deweloperskie), w tym realizowanych w ramach przedsięwzięć joint-venture, negocjuje umowy najmu powierzchni komercyjnych ora umowy typu pre-let na realizację projektów w systemie build-to-suit, w ramach kompleksowych audytów stanu prawnego nieruchomości przygotowuje opinie na temat tzw. roszczeń reprywatyzacyjnych.

PS