Adwokat Katarzyna Stabińska jest szefem zespołu prawa handlowego, fuzji i przejęć. Od wielu lat doradza spółkom publicznym i grupom kapitałowym. Jest także autorem i koordynatorem kilkunastu audytów oceniających stan prawny spółek prawa handlowego (due diligence), w tym audytów dokonywanych pod kątem transakcji kapitałowych. Doradzała także przy transakcjach pozyskania zewnętrznego finansowania, w szczególności emisji obligacji i innych papierów wartościowych oraz przy transakcjach wykupu menedżerskiego (MBO).

Adwokat Jakub Ślązak jest szefem zespołu procesowego. Był pełnomocnikiem procesowym w licznych procesach karnych, dotyczących wydarzeń z pierwszych stron gazet. Posiada również doświadczenie zawodowe z zakresu przestępstw gospodarczych oraz obrony osób oskarżonych o ich popełnienie (tzw. białych kołnierzyków). Autor licznych publikacji i opracowań z zakresu problematyki prawa karnego – procesowego oraz wycieku tajemnicy przedsiębiorstwa.

PS