Obaj prawnicy związani byli wcześniej z jedną z wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych, gdzie również pracowali w jednym zespole.

Patryk Galicki

Patryk Galicki

źródło: Materiały Prasowe

Patryk Galicki jest radcą prawnym, od 15 lat doradza polskim i międzynarodowym podmiotom we wszystkich obszarach związanych z szeroko pojętym prawem nieruchomości i prawem korporacyjnym. Pracował w międzynarodowych firmach prawniczych, gdzie m.in. kierował praktyką prawa nieruchomości oraz fuzji i przejęć. Doradzał w kilkudziesięciu wielomilionowych transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości biurowych, przemysłowych i centrów handlowych na terenie całej Polski, a także leasingu nieruchomości. Wspierał klientów w transakcjach finansowania oraz refinansowania inwestycji i procesach restrukturyzacyjnych. Przeprowadził również szereg transakcji fuzji i przejęć.

Kamil Lewandowski

Kamil Lewandowski

źródło: Materiały Prasowe

Kamil Lewandowski jest adwokatem, specjalizuje się w prawie nieruchomości. Jego doświadczenie obejmuje między innymi doradztwo w projektach inwestycyjnych, w szczególności udział w kilkudziesięciu transakcjach nabywania i finansowania nieruchomości. Doradza w zakresie postępowań administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym, roszczeń reprywatyzacyjnych oraz prawa ochrony zabytków.

Ma doświadczenie w negocjowaniu umów najmu lokali komercyjnych i biurowych, umów o roboty budowlane oraz umów projektowych. Doradza również w zakresie inwestycji w spółki z sektora nowych technologii (venture capital).


PS