Autorytet sędziów jest bardzo często podważany w mediach przez polityków, jednak głosom tym coraz częściej zaczyna towarzyszyć w społeczeństwie przekonanie o szkodliwości takich wypowiedzi.
Uczestnicy rozpoczętego wczoraj II Kongresu Sędziów Polskich zaapelowali o ustawowe uregulowanie dojścia do zawodu oraz o godne wynagrodzenia dla osób wykonujących w państwie wymiar sprawiedliwości. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Marek Safjan, były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

O mianowaniu sędziów