PiS pracuje nad kolejną nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjny, która - jak to określił - ma mieć "charakter naprawczy".

Niewykluczone, że znajdzie się w niej zapis o obowiązku rozpatrywania spraw przez TK w pełnym składzie - informuje TVP Info.

Naczelna Rada Adwokacka wystąpiła więc z wnioskiem do marszałka Sejmu o umożliwienie jej wydania opinii w sprawie projektu tego aktu prawnego.

"Adwokatura ustawowo jest powołana do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, zatem także do zabierania głosu w sprawie reformy konstytucyjnych mechanizmów ochrony tych praw i wolności. Do sytemu takich mechanizm należy także TK"- czytamy w wystąpieniu.

PS/źródło: NRA