W szeregi kancelarii wstąpili: Małgorzata Cur, Magdalena Czuba-Wąsowska, Arkadiusz Ignasiak, Marcin Kopeć, Anna Kucińska-Bar, Olgierd Pogorzelski oraz Adam Szalc.

Z kolei Filip Elżanowski został wybrany wspólnikiem zarządzającym.

PS