Na czele zespołu transakcyjnego przygotowującego dokumentację transakcyjną stali mec. Dariusz Kulgawczuk, partner kierujący departamentem sporów korporacyjnych, mec. Marcin Jasiński, kierujący departamentem prawa nieruchomości i inwestycji oraz mec. Jarosław Szewczyk, z departamentu fuzji i przejęć (M&A).

PS