W ramach kompleksowej obsługi prawnej transakcji, prawnicy z warszawskiego zespołu bankowości i finansów brali udział w negocjowaniu umowy, przygotowaniu dokumentów zabezpieczających i badaniu due dilligence.

Transakcję pod nadzorem partnera Mateusza Toczyskiego prowadził starszy prawnik Jakub Wieczorek we współpracy z prawnikiem Krzysztofem Mrozikiem z zespołu bankowości i finansów.

Pracę od strony dokumentacji projektu i badania due dilligence nadzorował counsel Tomasz Janas oraz prawnik Małgorzata Bluszcz z zespołu prawa energetyki.

PS