Zespołem prawników kierował partner Dariusz Szcześniak.

Za sprawy korporacyjne oraz regulacyjne związane z fuzją odpowiedzialny był radca prawny Bartosz Bagieński. Z kolei adwokat Krzysztof Malik koordynował zagadnienia prawa pracy związane z połączeniem spółek.

PS