- Od momentu rozpoczęcia rozmów o naszym członkostwie w sieci CEE Attorneys byłyśmy głęboko przekonane, że to projekt, w którym powinnyśmy uczestniczyć. Zarówno w aspekcie idei projektu, tj. promowania oraz zacieśniania współpracy w ramach regionu Europy Środkowej i Wschodniej, z korzyścią zarówno dla członków sieci, jak i – przede wszystkim – naszych klientów, a także w wymiarze zasad funkcjonowania - podkreślają Inga Kostogriz-Vaitkienė oraz Daina Senapėdienė, partnerki zarządzające w SKV LAW.

PS