1 lipca CMS zasilili także: Rafał Woźniak, of counsel oraz Magdalena Trzepizur, prawnik specjalizujący się w prawie rynków kapitałowych.

PS