NextLaw Labs – platforma współpracy w zakresie innowacji, wspólnie z IBM stworzy platformę wykorzystującą IBM Cloud, aby umożliwić startupom sprawniejsze tworzenie i wdrażanie aplikacji prawnych.

- Jest to ważny moment w naszej profesji. Połączenie największej na świecie firmy prawniczej z wiodącym na świecie dostawcą technologii, to tylko jedno z rozwiązań, nad którym pracuje NextLaw Labs w celu przekształcenia branży prawniczej – powiedział Joe Andrew, Global Chairman Dentons.

Pierwsza firma w portfolio NextLaw Labs

NextLaw Labs podpisała umowę z pierwszą firmą w swoim portfolio, ROSS Intelligence Inc., funkcjonującą w ramach systemu Watson Ecosystem. ROSS Intelligence Inc. rozwija ROSS, aplikację doradztwa prawnego opartą na IBM Watson, której celem jest usprawnienie analiz prawnych. Watson, oprogramowanie klasy cognitive computing, umożliwia prawnikom zadanie pytania w ojczystym języku, w sposób w jaki prosiliby o pogłębioną analizę realną osobę. Aplikacja ROSS przegląda akty prawne i zbiera informacje, na podstawie których wyciąga wnioski i generuje kompleksową analizę.

Zanim aplikacja będzie ogólnodostępna na rynku prawniczym, prawnicy i specjaliści z Dentons będą kontynuować współpracę z ROSS poprzez NextLaw Labs, w celu rozbudowy i udoskonalenia zbioru danych prawnych i doświadczeń.

PS