Dodatkowo partner w kancelarii GALT Adam Miłosz, został powołany na stanowisko wiceprezesa Okręgowej Izby Syndyków (OIS) w Warszawie.

PS