Do porozumienia na temat podwyższenia opłat za prowadzenie spraw z urzędu doszło 25 czerwca podczas spotkania szefa resortu sprawiedliwości Borysa Budki z przedstawicielami samorządu adwokackiego i radcowskiego. Minister poinformował, że propozycje podwyżek obejmują taksy za urzędówki z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, eksmisji oraz skarg na czynności komornicze.

Równolegle specjalny zespół w resorcie sprawiedliwości (powołany jeszcze za poprzednika ministra Budki) będzie prowadził prace nad projektami dwóch nowych rozporządzeń w sprawie czynności adwokackich oraz ponoszenia kosztów za sprawy z urzędu, które mają kompleksowo przebudować obecny system finansowania pomocy prawnej. Będą w nich uczestniczyć także eksperci z obu samorządów prawniczych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że gotowe projekty rozporządzeń trafią do konsultacji społecznych pod koniec lipca.

Podczas spotkania uzgodniono także, że zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni będą uczestniczyć w programie nieodpłatnej pomocy prawnej dobrowolnie. Ta sama zasada ma dotyczyć pełnienia funkcji obrońcy w sprawach z urzędu. Prezesi sądów wskazywaliby zaś liczbę pełnomocników potrzebnych do zapewnienia wykonywania funkcji obrońcy lub pełnomocnika z urzędu (miałoby to być rozwiązanie przejściowe do czasu zapewnienia pełnej dobrowolności). Minister Budka obiecał, że zainicjuje prace legislacyjne w tym zakresie.

Ponadto minister Budka zaakceptował propozycję środowisk prawniczych, aby profesjonalni pełnomocnicy uzyskali dostęp do baz PESEL oraz baz ksiąg wieczystych, a także zapewnił, że z projektu regulaminu urzędowania sądów powszechnych usunięty został przepis, który mógłby naruszać tajemnicę korespondencji oskarżonego z obrońcą lub pełnomocnikiem.

Anna Krzyżanowska

Współpr. EŚ