Przeczytałem niedawno w państwa gazecie o wymaganiach dotyczących prowadzenia quadów. Artykuł traktował o uprawnieniach dzieci i w tym przypadku przepisy są jasne i czytelne. Pytanie moje brzmi, czy obecnie będąc osobą pełnoletnią (40 lat) i nie mając prawa jazdy żadnej kategorii, mogę poruszać się quadem po drogach publicznych tak jak motorowerem – pyta pan Mariusz.
Nie. W ustawie o kierujących pojazdami jest zapis, że każdego, kto przed wejściem w życie jej zapisów ukończył 18 lat, uznaje się za osobę uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wobec niej nie wymaga się prawa jazdy. Ten przywilej jest zarezerwowany dla osób urodzonych przed 18 stycznia 1995 r. Dotyczy jednak wyłącznie kierowców motorowerów.
Nie można natomiast bez prawa jazdy poruszać się quadem, ponieważ jest to pojazd czterokołowy. Przed nowelizacją ustawy faktycznie często quady były zaliczane do motorowerów, a kierujący tym pojazdem, jeśli ukończył 18 lat, był zwolniony z obowiązku posiadania jakichkolwiek uprawnień do kierowania nim. Teraz jednak potrzebne jest prawo jazdy. Jeśli quad należy do czterokołowców lekkich, wystarczy licencja kategorii AM, którą można otrzymać po kursie i egzaminie państwowym już po ukończeniu 14 lat. Lekki czterokołowiec to pojazd o wadze do 350 kg, rozwijający prędkość nie wyższą niż 45 km/h i o pojemności silnika do 50 cm sześc. Na mocniejsze quady konieczne jest prawo jazdy co najmniej kategorii B1, które można uzyskać w wieku 16 lat.

Podstawa prawna

Art. 133 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. poz. 155).