Projekt obejmuje budowę nowego zakładu separacji o wartości około 40 mln zł. Inwestycja umożliwi zarządzanie produktami ubocznymi spalania węgla.

Zespół Nilsson & Partners poprowadził partner Dag Nilsson. 

PS