Zespół prawników kierowany przez Aldonę Kowalczyk współpracował ze Stadler Polska przy tym projekcie od samego początku, łącznie ze wsparciem przy przygotowaniu oferty przetargowej oraz reprezentacją klienta w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Dla Stadler Polska pracowali: partner Aldona Kowalczyk, counsel Agnieszka Kulińska, counsel Michał Drozdowicz i associate Agnieszka Gilowska.

PS