Przewodniczący Komisji adwokat Mikołaj Pietrzak powiedział IAR, że potrzeba podniesienia świadomości o Karcie jest paląca. Prawnik podkreśla, że w dokumencie zapisano podstawowe prawa i wolności obowiązujące we Wspólnocie, tymczasem niewielu adwokatów, sędziów, prokuratorów i przedstawicieli władzy publicznej wie o Karcie i ją stosuje.
Mikołaj Pietrzak wyjaśnia, że w Karcie Praw Podstawowych zapisano między innymi prawo do obrony, do sądu, wolność od tortur i pracy przymusowej, a także prawo do dobrej administracji.

Ekspert uspokaja, że brak znajomości przepisów nie oznacza podstawowe prawa nie są w Polsce przestrzegane. Dodaje jednak, że stan wiedzy o tym dokumencie wśród polskich prawników należy do najniższych w Unii Europejskiej.