Warszawskie biuro kancelarii obsługiwało sprzedaż polskich oraz niemieckich aktywów grupy.

Pracę zespołu koordynowali Tomasz Żórawski, partner kierujący praktyką korporacyjną oraz Klaudia Królak, managing associate w praktyce korporacyjnej kancelarii.

PS