Uczestnicy wydarzenia będą dyskutować m.in. o nowej architekturze raportowania spółek (prezentacja nowych regulacji, harmonogram planowanych zmian, działania SEG minimalizujące ryzyka) i możliwości samoregulacji w obszarze raportowania bieżącego. Jedna z planowanych debat zostanie poświęcona zagadnieniu dobrych praktyk.
Gospodarzem kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, a partnerami m.in. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Dziennik Gazeta Prawna oraz portal Prawnik.pl są patronami medialnymi wydarzenia. Więcej informacji na www.seg.org.pl.