Piotr Świniarski będzie odpowiedzialny za bieżące doradztwo podatkowe na rzecz krajowych oraz międzynarodowych przedsiębiorstw, w tym za projekty z obszaru restrukturyzacji oraz optymalizacji podatkowych, a także doradztwo w zakresie podatków dochodowych.

Marcin Kroll jest aplikantem rzecznikowskim i adwokackim, specjalizuje się w ochronie własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności w sprawach dotyczących naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe, prawa autorskiego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.