W tym okresie nastąpił znaczący wzrost ( o 81 proc. w stosunku do 2013 r.) liczby globalnych transakcji. Najbardziej aktywne pod tym względem były rynki Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej, a po nich Azji i Pacyfiku. Z kolei kryzys na Ukrainie spowodował spadek tempa rozwoju aktywności w Rosji i byłych republikach radzieckich, a także w Europie Środkowo-Wschodniej.

W porównaniu z 2013 rokiem o 600 proc. wzrosła też liczba wrogich przejęć, a transakcje transgraniczne były na poziomie najwyższym od 2007 r.

Z raportu Allen & Overy wynika, że rok 2015 na rynku M&A powinien być również rokiem wzrostowym.

Źródło: Allen & Overy