MCI doradzał zespół transakcyjny Kancelarii RKKW, na którego czele stał mec. Krzysztof Wróbel, partner w Kancelarii RKKW.

Podpisanie umów transakcyjnych nastąpiło w połowie września 2014 r., zaś obecnie podejmowane są czynności w celu realizacji końcowego etapu pierwszej rundy finansowania.