Uczestnicy konferencji dyskutować będą nad kwestiami związanymi z zabezpieczaniem szczególnie chronionej dokumentacji w instytucjach publicznych oraz wdrożeniem rozwiązań, które mają odpowiadać normom międzynarodowym w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji w jednostkach administracji publicznej. 

Do bezpłatnego udziału organizatorzy zapraszają przedstawicieli sądów administracyjnych, rejonowych, okręgowych oraz jednostek administracji publicznej, w tym:

- ABI - Administratorów bezpieczeństwa informacji

- Pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych

- IT Security Managerów, Business Security Managerów, VIP Security Managerów

- Brokerów bezpieczeństwa, Audytorzy bezpieczeństwa

- Managerów zarządzających ryzykiem operacyjnym, Analityków procesów biznesowych

- Managerów zarządzających bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych

- Kierowników i specjalistów ds. bezpieczeństwa instytucji

- Specjalistów ds. zarządzania ryzykiem

- Specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji strategicznych

- Administratorów danych wrażliwych

Bezpłatnej rejestracji należy dokonać za pośrednictwem formularza, który znajduje się TUTAJ.

Płatny udział: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych (z zakresu tematyki konferencji). Opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT. Organizatorzy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli wyżej wymienionych firm.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się TUTAJ.

PS