Bartłomiej Niewczas jest doświadczonym specjalistą w dziedzinie rozwiązywania sporów, w szczególności budowlanych, z zakresu nieuczciwej konkurencji, upadłości transgranicznej, własności intelektualnej oraz instrumentów finansowych. Kieruje praktyką rozwiązywania sporów w polskim biurze Bird & Bird, z którym związany jest od 2012 roku. Specjalizuje się również w arbitrażu. W ostatnim roku z sukcesami reprezentował Skarb Państwa w międzynarodowych arbitrażach, w tym arbitrażach inwestycyjnych. Zajmuje się również negocjowaniem kontraktów, w szczególności infrastrukturalnych i budowlanych opartych o warunki FIDIC. Bezpośrednio przed dołączeniem do kancelarii koordynował pracę zespołu ds. postępowań spornych w SKANSKA S.A.

Piotr Dynowski współkieruje praktyką własności intelektualnej i TMT. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności w patentach. Doradza również w zakresie prawa telekomunikacyjnego, reklamy i mediów, e-commerce, dóbr osobistych, nieuczciwej konkurencji, prawa farmaceutycznego oraz gier hazardowych. Wspiera przedsiębiorstwa w opracowywaniu i wdrażaniu kompleksowych strategii ochrony własności intelektualnej. Reprezentował klientów w wielu niejednokrotnie precedensowych sporach w tym obszarze. Wieloletni wykładowca prawa własności intelektualnej. Od lat systematycznie wyróżniany w prestiżowych międzynarodowych rankingach: IAM, WTR, Legal 500 czy Chambers. Z warszawskim biurem związany od początku jego istnienia.

Kuba Ruiz jest ekspertem w zakresie transakcji handlowych, prawa IT i nowych technologii oraz rozwiązywania sporów. Kieruje praktyką transakcji handlowych w polskim biurze Bird & Bird, w którym pracuje od jego założenia. Doradzał przy kilkudziesięciu projektach IT, w tym nabycia systemów ERP, CRM i innych systemów bazodanowych oraz przy największych wdrożeniach informatycznych w Polsce, realizowanych dla sektora bankowego. Jego specjalizacja obejmuje również szeroko rozumiane rozwiązywanie sporów, w tym spory sądowe i sądowo-administracyjne, arbitraż, rozmowy polubowne oraz mediację. Posiada szczególne doświadczenie w sporach technologicznych, IT, budowlanych i infrastrukturalnych. 

Wszyscy trzej prawnicy dotychczas pracowali na stanowisku senior associate.