Za sprawy korporacyjne oraz regulacyjne związane z fuzją odpowiedzialny był radca prawny Bartosz Bagieński.

Adwokat Krzysztof Malik koordynował zagadnienia indywidualnego i zbiorowego prawa pracy związane z przejęciem pracowników oraz restrukturyzacją obu spółek.

Zespołem prawników kierował partner Dariusz Szcześniak.