Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wydane przez sądy innych państw członkowskich UE, ugody sądowe i dokumenty urzędowe pochodzące z krajów UW będą egzekwowane w Polsce bez konieczności uzyskania klauzuli wykonalności. Zakłada to projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który właśnie przyjęła właśnie Rada Ministrów.

Analogiczne zasady będą miały zastosowanie do wykonywania polskich orzeczeń sądowych, ugód sądowych i dokumentów urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych w pozostałych państwach członkowskich Unii.

Zmiany mają doprowadzić ułatwienia nie tylko wykonywania orzeczeń zagranicznych sądów, ale także orzeczonych w sprawach cywilnych za granicą, tzw. środków ochrony, jak np. zakaz zbliżania się do poszkodowanego czy zakaz przebywania w miejscu jego zamieszkania.

Nowelizacja jest związana z przyjęciem rozporządzenia nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych.

Nowelizacja ma wejść w życie 10 stycznia 2015 r.