Przedmiotem umowy jest restrukturyzacja całości zadłużenia w obu bankach z tytułu kredytów obrotowych zaciągniętych przez spółki Grupy Kapitałowej PAMAPOL i niektórych wspólnych warunków i kierunków dalszego finansowania Grupy.

Za opracowanie dokumentacji restrukturyzacyjnej według wytycznych banków i wsparcie w negocjacjach odpowiadała kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz: wspólnik Leszek Rydzewski i mec. Bartłomiej Bronisz. Grupę Pamapol S.A. reprezentowała kancelaria Stachowicz Ptak: wspólnik Bogusław Ptak i mec. Małgorzata Orlik.