Pracuje na stanowisku counsel w departamencie arbitrażu i handlu międzynarodowego kancelarii GESSEL. Jego zainteresowania skupiają się przede wszystkim na międzynarodowym arbitrażu oraz doradztwie w kwestiach międzynarodowego obrotu towarowego. W tym zakresie ma ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe. Przez 5 lat pracował jako prawnik zagraniczny w londyńskich biurach renomowanych międzynarodowych firm prawniczych, w środowisku znanych londyńskich prawników arbitrażowych. Brał udział wielu postępowaniach arbitrażowych toczących się na całym świecie, gdzie jako członek zespołu arbitrażowego reprezentował globalne podmioty z branży energetycznej, budowlanej oraz zaawansowanych technologii w skomplikowanych sporach oraz transakcjach. Świetnie porusza się w zagadnieniach dotyczących prawa angielskiego.

W 2009 roku uzyskał z wyróżnieniem tytuł LL.M. na prestiżowym londyńskim

Queen Mary College, University of London. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską (na Uniwersytecie Warszawskim) dotyczącą prawa dowodowego w arbitrażu i przebiegu postępowania w ujęciu komparatystycznym. Angażuje się w działalność pro bono. W zeszłym roku współpracował z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, świadcząc pomoc prawną porzuconym dzieciom zagranicznych rodziców, które mają w Polsce status bezpaństwowców.

Jest początkującym kolekcjonerem młodej polskiej sztuki.