W roku 2020 zawarto ponad 13 tys. nowych umów o dożywocie. To dwa razy więcej niż w 2012 roku. Z czego może to wynikać?
Wzrost liczby czynności dokonywanych w kancelariach notarialnych przez ostatnich prawie 20 lat wynika chociażby z bardzo dużej dostępności notariuszy – odnotowaliśmy zwiększenie ich liczby z 2368 w roku 2012 do 3684 w roku 2020. Coraz większa jest także świadomość prawna Polaków i dlatego, nawet w kręgu osób najbliższych, coraz częściej zamiast umów darowizny zawierane są umowy o dożywocie, które gwarantują, że osoba przekazująca nieruchomość uzyska dożywotnią opiekę i inne świadczenia wynikające z umowy.