TERMO-REX SA, której akcje notowane są od 2 września 2014 r. na GPW w Warszawie, świadczy specjalistyczne usługi obróbki cieplnej na rzecz klientów sektora energetycznego oraz prowadzi działalność handlową. Termo-REX SA poprzednio, od sierpnia 2012 r., była notowana na NewConnect. W ramach projektu opublikowany został prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

Kancelaria Tatar i Wspólnicy doradza też w zakresie obowiązków informacyjnych, stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz czynnościach korporacyjnych emitenta.

Zespół doradczy po stronie kancelarii tworzyli radcowie prawni: Marek Tatar, Rafał Białka i Krzysztof Flak.

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w złożeniu wniosku o zatwierdzenie prospektu i zaangażowaną w projekt był HFT Brokers Dom Maklerski S.A.