28 lipca 2014 r. Agencja Rynku Rolnego podpisała umowę na realizację kampanii promującej europejskie świeże jabłka.

Umowa została podpisana z konsorcjum, w skład którego weszły: Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa” i Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.

Kampania pt. „Europejskie jabłka dwukolorowe” będzie realizowana na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.