W pierwszy półroczu 2014 r. wyższy sąd dyscyplinarny samorządu radcowskiego rozpoznał już 72 sprawy i wydał 56 orzeczeń, czyli niewiele mniej niż przez cały 2013 r.

Dla porównania, w całym ubiegłym roku wyższy sąd dyscyplinarny radców zajął się 102 sprawami oraz wydał 83 wyroki.

W pierwszym półroczu 2014 r. główny rzecznik dyscyplinarny radców prawnych uczestniczył też wraz ze swoimi zastępcami w charakterze oskarżyciela w czterech rozprawach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym oraz dziewięciu postępowaniach wyższego sądu dyscyplinarnego.