SLD proponuje zmiany dotyczące klauzuli sumienia. 21 lipca do laski marszałkowskiej złożony został projekt ustawy, który doprecyzowuje przepisy w tym względzie. Składa się on z dwóch artykułów.

Były minister zdrowia Marek Balicki tłumaczy, że pierwszy artykuł wprowadza nakaz dla wszystkich szpitali, w których lekarze korzystają z klauzuli sumienia, obowiązek zawierania umów z podwykonawcą na świadczenia, które są objęte klauzulą. - Gdyby w Szpitalu Świętej Rodziny taka sytuacja się zdarzyła, jak miała ostatnio miejsce, to ten szpital powinien mieć umowę z innym który wykonuje te zabiegi i tej dramatycznej sytuacji by nie było - przekonywał Balicki.

Druga zmiana - jak dodaje były minister zdrowia - dotyczy przypadków w których klauzuli sumienia zastosować nie można. Zapis oparty jest na stanowisku komitetu bioetyki przy prezydium PAN, który stwierdził iż klauzuli sumienia nie można używać orzeczeń o stanie zdrowia, opinii lekarskich czy wypisywania recept. - Czyli w przypadku wystawienia recepty lekarz nie może odmówić jej wystawienia powołując się na klauzule - wyjaśnił Balicki.