Pierwszeństwo pieszego przed wejściem na przejście, ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h przez całą dobę i zakaz jazdy „na zderzaku”. Oto zmiany, które mogą zacząć obowiązywać w 2021 roku.

Proponowane przepisy wynikają z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, który aktualnie czeka na drugie czytanie Sejmie. Na czym dokładnie polegać mają nowe rozwiązania w ruchu drogowym?

Pierwszeństwo pieszego także przed przejściem

Zgodnie z tą propozycją, kierowca, który będzie zbliżać się do przejścia będzie tylko zobowiązany nie tylko do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych. Dodatkowo, powinien on zmniejszyć prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo człowieka znajdującego się na pasach lub na nie wchodzącego.

Obowiązkiem kierowcy ma być również ustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście albo znajdującemu się na nim. Rozszerzenie udzielenia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych w projektowanych zmianach nie dotyczyć ma tramwajów.

Zmiany mają objąć także samego pieszego. Nie będzie on mógł korzystać z telefonu komórkowego lub podobnego urządzenia podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko.

Zakaz jazdy „na zderzaku”

Druga z proponowanych zmian dotyczy zakazu tzw. jazdy „na zderzaku”. Chodzi o to, aby na drogach szybkiego ruchu (autostradach i drogach ekspresowych) bezpieczna odległość między pojazdami wynosiła połowę aktualnej prędkości.Oznacza to, że kierowca jadący np. 100 km/h musi jechać 50 m za poprzedzającym samochodem. Tego typu rozwiązanie funkcjonuje już w kilku europejskich krajach.

Odstępstwo od obowiązku zachowywania bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach ma dotyczyć przypadków, w których kierujący pojazdem wykonuje manewr wyprzedzania.

50 km/h w terenie zabudowanym przez całą dobę

Trzecia istotna proponowana zmiana, to obniżenie prędkości pojazdów w obszarze zabudowanym w godzinach nocnych do 50 km/h. Zgodnie bowiem z obowiązującymi obecnie przepisami, dopuszczalna na obszarze zabudowanym w godzinach 23:00 – 5:00 wynosi 60 km/h. Jak się okazuje, jesteśmy jedynym krajem w UE, który nadal dopuszcza jazdę z prędkością 60 km/h w obszarze zabudowanym. Zrównanie prędkości do 50 km/h ma poprawić bezpieczeństwo pieszych.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Aktualnie nie jest znany termin wejścia w życie wymienionych wyżej zmian. Projekt musi najpierw zostać przyjęty przez Sejm i Senat a następnie podpisany przez Prezydenta RP. Nie wiadomo również, jak długie okaże się ostatecznie vacatio legis. Zgodnie z projektem, wynosi ono 14 dni od dnia ogłoszenia.