Sprawa toczyła się od 16 lipca 2010 r., resortem odpowiedzialnym za jej prowadzenie było Ministerstwo Zdrowia, a pełnomocnikiem procesowym w sprawie - Prokuratoria Generalna SP oraz Kancelaria K&L Gates (mec. Maciej Jamka oraz mec. Wojciech Sadowski). Wartość roszczenia wynosiła 105 mln złotych.

16 maja 2014 r. na podstawie Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzeczypospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonego 21 marca 1990 r. (Dz.U. z 1994 r., nr 97, poz. 467), trybunał arbitrażowy orzekający na podstawie Dodatkowego Ułatwienia (Additional Facility) Centrum Rozwiązywania Sporów Pomiędzy Inwestorem a Państwem (ICSID) wydał wyrok końcowy w sprawie David Minnotte i Robert Lewis przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, oddalający wszystkie roszczenia inwestorów i zasądzający na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej pełne koszty procesu w kwocie przekraczającej 1 200 000 dolarów.

Rozstrzygnięcie ma charakter precedensowy, ze względu na całościowo zasądzone na rzecz RP koszty procesu (przeważnie w sporach arbitrażowych inwestor skarżący państwo nie ponosi wszystkich kosztów, są one rozdzielane pomiędzy stronami). Kwota ta w całości będzie stanowić dochód Skarbu Państwa.

Powodowie byli udziałowcami w Laboratorium Frakcjonowania Osocza sp. z o. o. powołanym w latach 90. do budowy fabryki w Mielcu zajmującej się frakcjonowaniem osocza. Do zakończenia inwestycji nigdy jednak nie doszło. Pełnomocnikami inwestorów amerykańskich były waszyngtońskie kancelarie Greenberg Traurig i oraz Colson Hicks Eidson.

W ramach międzynarodowej praktyki sporów inwestycyjnych adwokaci Maciej Jamka i Wojciech Sadowski z warszawskiego biura K&L Gates reprezentują państwa (np. Polskę), oraz inwestorów w sporach z innymi państwami zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.