Rozkaz personalny o zwolnieniu ze służby wojskowej wskutek wydania prawomocnego orzeczenia lekarskiego o niezdolności do służby nie jest decyzją administracyjną.
Terenowa wojskowa komisja lekarska w orzeczeniu ustaliła niezdolność do służby wojskowej plutonowego Roberta S. Orzeczenie to utrzymała w mocy rejonowa wojskowa komisja lekarska do której żołnierz złożył odwołanie. W efekcie rozkazem personalnym dowódca jednostki wojskowej zwolnił żołnierza z zawodowej służby.
W odwołaniu od tego rozkazu Robert S. podał, że orzeczenie lekarskie, na podstawie którego zwolniono go ze służby, zostało przez niego zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie. Dowódca jednostki wojskowej, powołując się na art. 134 k.p.a., stwierdził niedopuszczalność powyższego odwołania.