Bez jej wiedzy i zgody nie może zostać przeprowadzona żadna znacząca transakcja. W 2013 r. jako prezes UOKiK wydała aż 156 decyzji zezwalających na dokonanie koncentracji. Boją się jej najwięksi giganci, wiedząc, że o ile będą mieć coś za uszami – za sprawą tej skrupulatnej prawniczki przyjdzie im odpokutować winy. W minionym roku znów udowodniła, że potrafi postawić na swoim. Rząd przedstawił parlamentowi projekt zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, którego ona jest autorką. Stało się tak mimo ostrego sprzeciwu środowisk biznesowych, którym nie podoba się propozycja wprowadzenia możliwości nakładania wysokich kar na menadżerów odpowiedzialnych za udział firmy w kartelu.