Prawidłowa komunikacja pomiędzy klientem, a jego prawnikiem jest nieodzowna dla skuteczności decyzji i działań podejmowanych przez tego prawnika. Bez należytej identyfikacji potrzeb i interesów klienta nie można podejmować w pełni świadomych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących np. przystąpienia do negocjacji, mediacji, czy też skierowania sprawy do sądu. Wiadomo, że w toku rozmów stosuje się wiele zabiegów i narzędzi służących temu, aby prawnik mógł w możliwie najlepszy sposób zapoznać się z sytuacją klienta. Służą temu choćby rozmaite pytania i parafrazy. Jest jednak coś, co niczym solidny fundament, powinno leżeć u podstaw dobrego dialogu. Są to 3 proste zasady dobrej komunikacji:

Zasada 1 - „przemyśl to, co chcesz przekazać”

Oznacza ona, że wszystko, co prawnik chce powiedzieć powinno służyć określonemu celowi, którego musi być świadom on sam. Dlatego też powinien przeznaczyć choćby moment, aby przeanalizować, co pragnie swoim komunikatem osiągnąć. Przykładowo, pragnąc zadać określone pytanie, należy wiedzieć do czego prowadzić będzie uzyskana odpowiedź. Jeżeli prawnik sam nie będzie potrafił uzasadnić, czemu zabrał głos, tym większy problem z odgadnięciem jego intencji będzie miał jego klient, a to pierwszy krok do nieporozumień.

Zasada 2 - „sformułuj wypowiedź zgodnie z intencją”

Zakładając, że wypowiedzi prawnika przyświeca określony (i świadomy) cel, zadaniem mówiącego jest tak wyartykułować tę myśl, żeby klient mógł bez trudu odczytać intencje, którymi się kierujemy. W tym miejscu często pojawiają się trudności polegające na używaniu przez prawnika zbyt „niedookreślonych” pojęć, którym klient może przypisać kilka znaczeń albo też wypowiedź jest słabo osadzona w kontekście i klient jednoznacznie, choć całkowicie błędnie odczytuje intencje prawnika.

Zasada 3 - „upewnij się, że odbiór jest poprawny”

Jeżeli prawnik rzetelnie zrealizował dyspozycje zasad 1 i 2, to w tym punkcie nie powinno być żadnych rozbieżności i klient powinien bez trudu poprawnie odkodować komunikat. Żeby jednak uzyskać 100% pewności należy upewnić się o tym. W tym celu można skorzystać z dowolnego narzędzia komunikacji werbalnej (np. dopytać albo wyjaśnić) lub niewerbalnej (uważnie obserwować reakcje rozmówcy i sprawdzić, czy są zgodne z oczekiwanymi). Pamięć o tej zasadzie pozwoli wyłapać ewentualne błędy popełnione w poprzednich punktach, zanim położą się cieniem na dalszej relacji z klientem.

Prawnik w mediacji