Podstawowe wymagania

Co roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje konkurs by przeprowadzić rekrutacje na przyszłych aplikantów. Warunkiem przystąpienia do niego jest: posiadanie polskiego obywatelstwa, ukończone studia z tytułem magistra, znajomość dwóch języków obcych potwierdzonych certyfikatem, bądź znakomicie zdanym egzaminem przed komisją w MSZ. Kandydat nie może mieć konfliktu z prawem, oraz być osobą zdrową, zarówno fizycznie jak i psychicznie.

Zobacz: Aplikacja ogólna 2010

Konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną

Konkurs na aplikanta składa się z dwóch etapów. Pierwsza część pisemna to test z wiedzy ogólnej dotyczący historii Polski i historii powszechnej, obecnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej kraju i świata, a także istniejących na tym tle problemów. Wśród zagadnień znajdują się również kwestie odnoszące się do aktualnej polskiej polityki zagranicznej i gospodarczej. Należy także posiadać dobrą znajomość z zakresu prawa międzynarodowego i prawa konstytucyjnego. W części pisemnej czeka kandydata jeszcze napisanie notatki, lub opracowania na zadany temat na bazie otrzymanych materiałów. Często zdarza się, że należy sporządzić ją w obcym języku, gdzie oprócz treści merytorycznej ocenie podlega poprawność gramatyczna. W części drugiej mającej formę ustną pretendent zmierzy się w dyskusji z odpowiednio do tego powołaną komisją z MSZ, gdzie zostanie sprawdzona jego wiedza z zakresu egzaminu pisemnego, oraz umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Zwraca się również uwagę na prezencję. Na koniec kandydat przechodzi badanie predyspozycji do służby zagranicznej w formie testu psychologicznego.

Zobacz: Aplikacja adwokacka

Droga ku dyplomacji

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna trwa dwanaście miesięcy. Składa się z części teoretycznej podczas, której przyszły dyplomata w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych przechodzi szkolenia specjalistyczne oraz służbę przygotowawczą. W części praktycznej odbywa staż w MSZ, oraz w placówkach zagranicznych.
Uzyskanie tytułu dyplomaty kończy się zdaniem egzaminu z zakresu wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie odbywanej aplikacji.

Zobacz: Aplikacja radcowska

Ukończenie aplikacji dyplomatyczno-konsularnej to dopiero jeden z wielu elementów do osiągnięcia sukcesu w zawodzie dyplomaty. Osoby, które chcą swoją pracę związać ze służbą zagraniczną muszą mieć świadomość z ogromem przeszkód, ale i wyzwań jakie ich czekają w drodze na szczyt kariery dyplomatycznej.

Więcej informacji dostępnych jest w zakładce Aplikacja dyplomatyczno-konsularna.

Agata Kilarska

Zobacz także:

Młodzi prawnicy szerzą ideę pro publico bono

Aplikacja sądowa i prokuratorska