Przedmiotem trzydniowego spotkania było zaprezentowanie roli działalności klinicznej przy wydziałach prawa uniwersytetów na całym świecie, ze szczególnym naciskiem na pożytki jakie niesie ze sobą ten rodzaj działalności. Oprócz tego, podczas konferencji starano się podkreślić jak ogromny wpływ ma praca w klinikach prawa na dalszą karierę przyszłych prawników, oraz jak przyczynia się ona do kształtowania systemów prawa.

Podczas konferencji referat przedstawiła Maria Ejchart, w którym zaprezentowała działalność prowadzonej przez siebie Kliniki Prawa „Niewinność”. Celem prezentacji było m.in. podkreślenie różnic w funkcjonowaniu kliniki w ramach organizacji pozarządowej i uniwersytetu, pokazanie specyfiki funkcjonowania takiego programu, jak również opowiedzenie o sprawach, którymi Klinika „Niewinność” się zajmuje.

PS/HFPC

Zobacz także:

Forum Prawnikow