Spotkanie odbędzie się w dniu 12 maja 2011r. o godz. 9.30 w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sali 205.

Wprowadzenie: Marek Furtek.

Prelegentami podczas konferencji będą Witold Jurcewicz, Ellis Baker, Phillip Capper, Paweł Samborski, Christopher Seppala, Michał Subocz.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

PS/źródło: Sąd Arbitrażowy przy KIG

Zobacz także:

Poufność w arbitrażu międzynarodowym

Bezstronność arbitrów gwarancją rzetelności postępowania arbitrażowego