Aplikacja jest jedną ze ścieżek, jaką absolwent studiów prawniczych może obrać jako drogę kariery. A ma w czym wybierać, gdyż dalsze kształcenie może kontynuować m.in. na aplikacji radcowskiej, adwokackiej, sędziowskiej lub prokuratorskiej poprzedzonej aplikacją ogólną czy notarialnej. Już 5 października rozpocznie się I etap egzaminów wstępnych na aplikację ogólną z kolei 24 września młodzi prawnicy zawalczą o miejsca na aplikacji radcowskiej, adwokackiej i notarialnej.

Kandydaci na aplikację muszą jednak pamiętać o złożeniu szeregu dokumentów. Chętnym na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną został do dokonania tej czynności niecały miesiąc, gdyż aplikować mogą do 10 sierpnia 2011 roku. W tym roku ograniczono niektóre wymogi formalne przy składaniu dokumentów.

Dokumenty

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622, z późn. zm.), która nowelizując m.in. ustawę z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.), ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.), wprowadziła zmiany w zakresie dokumentów wymaganych do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną.

Zobacz: Dokumenty kandydatów na aplikantów

W związku z tym, zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na te aplikacje, składane od dnia 1 lipca 2011 r., powinny m.in. zawierać kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.

Zniesiony został również obowiązek przedkładania, wraz ze zgłoszeniami składanymi od dnia 1 lipca 2011 r., informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Paulina Szewioła

Źródło:MS

Zobacz także:

Akty prawne na egzamin wstępny na aplikację 2011

Aplikacje 2011